Svedomat AB! 1970 -2020

2020 är det femtio år sedan Svedomat grundades. Under nästa år kommer vi att fira detta!