Granuldisk Granule Smart FreeFlow Edition

Liten, smart och högpresterande – Granule Smart ® erbjuder allt och
lämpar sig särskilt bra i kök där ytorna måste utnyttjas maximalt.

HÖG KAPACITET
Diskar 6 GN 1/1 per program.
Upp till 180 GN 1/1 eller GN 1/2 per\

• 2 st 24637 vagn för diskkorg
• 1 st 21838 skrädskrapa.
• 1 st Granulatuppsamlare 8 liter.
• 8 liter PowerGranules (startfyllning) i maskinen vid leverans.

Ingår i paketet:
• 2 st 19999 standarddiskkorg för GN-standard

VATTENBESPARING
Sparar upp till 2200 Liter per dag och upp till
660000 Liter per år med ECO-programmet (800 måltider per dag, 300 dagar per år) jämfört med manuell grovdiskning i diskhoar.
TIDSBESPARING
Rent diskgods på 2 minuter. Ingen fördisk oavsett om PowerGranules ® används eller inte.
KEMBESPARING
Sparar upp till 4,5 liter per dag och upp till 1350 liter per år (800 måltider per dag, 300 dagar per år)
jämfört med manuell grovdiskning i diskhoar.
Maskin utrustad med USB port för HACCP Logg,
GD Memo™, Type AB air gap i enlighet med EN 1717.